Medicum kesklinna esindus Stockmanni 5.korrusel

Tervisetõendid

Medicum kesklinna esindus Stockmanni 5.korrusel

Tervisetõend on dokument, mis tõendab selle taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Tervisetõend nakkushaiguste kohta

Tervisekontrolli läbiviimise aluseks on tervisetõendi taotleja poolt täidetav tervisedeklaratsioon terviseseisundi kohta. 

Tervisetõend ei ole sama, mis töötervishoiu arsti poolt väljastatav tervisekontrolli otsus ega asenda seda.

Tervisetõendi väljastab teie perearstikeskus

Tervisekontrolli läbimiseks registreeruge oma pereõe vastuvõtule, +372 605 0601.

Perearst või -õde teostab eelneva ja olenevalt riskihindamise tulemusest töösuhte ajal täiendava tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõigetes sätestatud kutse- või tegevusaladel töötavatel isikutel:

Kellele? Toidukäitleja tervisetõend on vajalik toitu ja joogivett käitlevatele töötajatele ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvatele töötajatele, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavatele töötajatele.
Hinnale lisandub 61€ – rooja uuring patogeensetele mikroobidele.

Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist:

 • salmonelloos
 • šigelloos
 • kampülobakterenteriit

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

Vastunäidustused töötamiseks

 • koolera
 • kõhutüüfus
 • paratüüfused*
 • salmonelloos*
 • šigelloos*
 • E. coli soolenakkus
 • kampülobakterenteriit
 • jersinioos
 • rotaviirusenteriit
 • Noroviiruse tekkene äge enteropaatia
 • giardiaas (lambliaas)
 • krüptosporidioos
 • A-viirushepatiit
 • amöbiaas
 • listerioos
 • helmintiaasid ehk nugiusshaigused
 •  muud toidu- ja joogiveevahenduslikud nakkused

* Isikud, kes on põdenud, para- ja kõhutüüfust, šigelloosi, salmonelloosi, võivad töötada juhul, kui pärast tervenemist vähemalt kahekordne bakterioloogiline uuring kinnitab
bakteriakandluse puudumist.

Hinnad

Tõend 15 €

Rooja uuring patogeensetele mikroobidele 61 €

Kellele? Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks.
Tõendi hinnale lisandub 79€ – kopsuröntgen ja rooja uuring patogeensetele mikroobidele.

Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist

 • salmonelloos
 • kampülobakterenteriit
 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

Vastunäidustused töötamiseks

 • salmonelloos
 • E. coli soolenakkus
 • kampülobakterenteriit
 • jersinioos
 • krüptosporidioos
 • listerioos
 • tuberkuloos M. bovis

Hinnad

Tõend 15 €

Kopsuröntgen 30 €

Rooja uuring patogeensetele mikroobidele 49 €

Kellele? Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad.
Tõendi hinnale lisandub 30€ (kopsuröntgen).

Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist

 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

Vastunäidustused töötamiseks

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • difteeria
 • läkaköha
 • leetrid
 • punetised
 • mumps
 • muud hingamiselundite nakkushaigused

Hinnad

Tõend 15 €

Kopsuröntgen 30 €

Kellele? Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad.
Tõendi hinnale lisandub 30€ (kopsuröntgen).

Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist

 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

Vastunäidustused töötamiseks

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • MRSA – kandlus**
 • äge B-viirushepatiit (B16)
 • äge C-viirushepatiit (B17.1)
 • difteeria (A36)
 • läkaköha (A37.0)
 • leetrid (B05)
 • punetised (B06)
 • mumps (B26)
 • käte nahamädanikud ja seenhaigused

** MRSA-kandlus – multiresistentse Staphylococcus aureus`e kandlus, mis on kinnitatud laboratoorse uuringu põhjal

Hinnad

Tõend 15 €

Kopsuröntgen 30 €

Kellele? Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad.
Tõendi hinnale lisandub 30€ (kopsuröntgen).

Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist

 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

Vastunäidustused töötamiseks

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • MRSA – kandlus**
 • äge B-viirushepatiit
 • äge C-viirushepatiit
 • difteeria
 • läkaköha
 • leetrid
 • punetised
 • mumps
 • käte nahamädanikud ja seenhaigused
 • muud ägedad hingamiselundkonna haigused
 • muud verenakkused

** MRSA-kandlus – multiresistentse Staphylococcus aureus`e kandlus, mis on kinnitatud laboratoorse uuringu põhjal

Hinnad

Tõend 15 €

Kopsuröntgen 30 €

Kellele? Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad.
Tõendi hinnale lisandub 30€ (kopsuröntgen).

Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist

 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

Vastunäidustused töötamiseks

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • äge B-viirushepatiit
 • äge C-viirushepatiit
 • käte nahamädanikud ja seenhaigused
 • muud verenakkused

Hinnad

Tõend 15 €

Kopsuröntgen 30 €

Kellele? Eelnevalt nimetatud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad

Tervisekontroll toimub vastavalt selle kutse – või tegevusala kontrollile.