Logopeed

Logopeedi eesmärk on aidata patsiendil parandada ja/või arendada kommunikatsioonivõimet.

Logopeed on abiks suulise ja kirjaliku kõnevõime arendamisega

Logopeedi töö eesmärk on kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise) parandamine ja/või arendamine.

Lihtsamalt öeldes tegeleb logopeed sellega, et inimene saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele inimestele arusaadavalt edasi anda. Samuti sellega, et inimene mõistaks teiste poolt öeldut või kirjutatut. Juhul, kui kõnet üldse ei ole, näiteks laste puhul, tegeleb logopeed mitteverbaalse kommunikatsiooni arendamisega.

Logopeed tegeleb samuti laste erinevate psüühiliste protsesside – tähelepanu, taju, mälu, ja mõtlemise arendamisega. Õpetatakse ja nõustatakse lapsevanemaid, lähedasi, kuidas igapäevaselt lapse suhtlemisoskuse kujundamisel abistada.

Kellele on logopeed abiks?

  • Alles kõnelema hakkavad lapsed, kes vajavad kõnelema hakkamisel tuge.
  • Juba koolis käivad lapsed, kellel esinevad probleemid suulises ja kirjalikus kõnes.
  • Täiskasvanud inimesed, kellel on haiguse või trauma tagajärjel tekkinud probleeme rääkimisega, kõne mõistmisega.

Vastuvõtud

80 €
Kesklinn
Lasnamäe

Logopeedi vastuvõtul toimub esmalt vestlus, et selgitada välja patsienti häirivad probleemid, laste puhul kaasatakse vanemaid, täiskasvanute puhul vajadusel lähedasi (abikaasa, lapsed). Seejärel kasutab logopeed spetsiaalseid kõneteste probleemide täpsustamiseks. Seejärel jätkatakse teraapiaga.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse teraapiatega, mis võivad sisaldada: häälikuseadet, kõnearendust (suuline ja kirjalik kõne), neelamisteraapiat, kõne sujuvuse arendamist, kõnega seotud lihaskonna treeningut, erinevate psüühiliste protsesside arendamist (mälu, mõtlemine, tähelepanu, taju), lapse/täiskasvanu ja tema lähedaste nõustamist, õpetamist, informeerimist ning motiveerimist õige suhtlemisoskuse kujundamiseks.


Aja broneerimine

Kui arst on väljastanud teile saatekirja, siis on võimalik logopeedi visiidile tulla Tervisekassa kindlustuse raames. Lisaks on logopeedi vastuvõtt üks võimalik rehabilitatsiooni raviplaani vastuvõttudest, kui teil on Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassa suunamine. Visiiditasu on 5€.

Logopeedi vastuvõtul toimub esmalt vestlus, et selgitada välja patsienti häirivad probleemid, laste puhul kaasatakse vanemaid, täiskasvanute puhul vajadusel lähedasi (abikaasa, lapsed). Seejärel kasutab logopeed spetsiaalseid kõneteste probleemide täpsustamiseks. Seejärel jätkatakse teraapiaga.

Vastavalt probleemile ja eesmärgile alustatakse teraapiatega, mis võivad sisaldada: häälikuseadet, kõnearendust (suuline ja kirjalik kõne), neelamisteraapiat, kõne sujuvuse arendamist, kõnega seotud lihaskonna treeningut, erinevate psüühiliste protsesside arendamist (mälu, mõtlemine, tähelepanu, taju), lapse/täiskasvanu ja tema lähedaste nõustamist, õpetamist, informeerimist ning motiveerimist õige suhtlemisoskuse kujundamiseks.


Aja broneerimine