Tasuliste teenuste eest tasumine ja tasu tagastamine

Broneeritud teenuse eest tasumine

Tasulist teenust saab klient / patsient tellida interneti teel, telefoni teel või Medicumi registratuuris.

Tasulise teenuse broneerimisel tekib kliendil / patsiendil teenuse eest tasumise kohustus 24 tunni jooksul. Broneering kinnitatakse peale teenuse eest tasumist. Kui patsient / klient ei ole tasunud teenuse eest 24 tunni jooksul, siis broneering tühistub automaatselt.

Teenuse eest tasumiseks on kaks võimalust:

 • makselingiga (saadetakse kliendile /patsiendile sõnumi ja e-postiga)
 • pangakaardiga või sularahas (Medicumis kohapeal).

Tasu tagastamine

Kliendil / patsiendil on õigus raha tagasi saada, kui:

 • klient / patsient tühistab broneeringu ja teeb seda 24 tundi enne broneeritud aega;
 • broneering tühistatakse Medicumi poolt ja Medicumil pole pakkuda kliendile / patsiendile uut sobivat aega;
 • kliendil / patsiendil on põhjendatud pretensioonid teenuse kohta;
 • vastavalt Medicumi tervishoiuteenuse osutamise tüüptingimuste punktile 12.4 saab teenusele registreerimist  tühistada:
  • teenuse tühistamise lingi kaudu;
  • telefoni teel;
  • kõigis Medicumi struktuuriüksuste registratuurides. 

Kui klient / patsient on tasumisel kasutanud makselinki, toimub broneeringu tühistamisel raha tagastamine automaatselt.

Kui klient / patsient on tasunud teenuse eest Medicumis kohapeal pangakaardiga või sularahas, siis toimub tagasimakse kliendi / patsiendi kirjaliku avaldus alusel.

Avalduse alusel tasu tagastamine

Klient täidab tagasimakse avalduse kas paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt täidetav avalduse vorm asub siin. Paberkandjal avalduse blanketid asuvad registratuurides.

Klient / patsient peab allkirjastama avalduse käsitsi või digitaalselt.

Kõik tagasimaksed kliendile tehakse ainult pangaülekandega (välja arvatud deposiidid).

Patsient / klient saadab digitaalse avalduse registreerimiseks aadressile medicum@medicum.ee. Paberkandjal avalduse annab patsient / klient üle registratuuri klienditeenindajale.

Raha tagastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates avalduse registreerimise kuupäevast.

Allalaetavad ja digitaalselt täidetavad avalduse vormid