Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamisteenus

Ennetuse eesmärk on mõjutada ja kujundada inimeste hoiakuid, teadmisi, oskusi, motivatsiooni ja keskkonda, et hoida ära tervise- ja sotsiaalprobleeme. 

AUDIT küsimustik

Alkoholi liigtarvitamise varajaseks avastamiseks kasutatakse AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) küsimustikku, mille on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon.

AUDIT test koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, tervist ohustav tarvitamine, tervist kahjustav tarvitamine ning võimalik alkoholisõltuvus.

Kui patsient tarvitab alkoholi ohustavalt või kahjustavalt, aitab perearst või pereõde leida motivatsiooni ja viise tarvitatavate alkoholikoguste vähendamiseks. Kui mured on suuremad ning perearst või pereõde ei saa abi pakkuda, on inimesel võimalus abi saamiseks pöörduda alkoholitarvitamise häire ravikeskusesse.

Nõustamisele tulemiseks broneerige vastuvõtuaeg oma perearstikeskuses: +372 605 0601.

Lisainfot teenuse kohta leiab veebilehelt tervisekassa.ee

AUDIT – test alkoholi tarvitamise hindamiseks