Rehabilitatsioon

Medicum taastusravi pakub nii sotsiaalset kui tööalast rehabilitatsiooni.

Millal on abiks sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon?

  • Tööalane rehabilitatsioon tõstab töötava toimetulekuraskustega inimese töövõimet ja pakkub talle paremat võimalust tööturul hakkama saamiseks.
  • Sotsiaalne rehabilitatsioon aitab saavutada võimalikult iseseisvalt elamise ning loob eeldusi võimetekohaseks tööleasumiseks neil, kes ei ole tööturul aktiivsed.

Kuidas suunatakse abivajaja sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni teenusesse?

Tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseni on võimalik jõuda mitmel erineval viisil:

  • Sotsiaalkindlustusameti suunamisel.
  • Töötukassa suunamisel.

Loe lähemalt Töötukassa või Sotsiaalministeeriumi veebilehelt.

Vastuvõtud ja teenused

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on suunatud neile, kellel on puude või haiguse tõttu takistusi ja kes vajavad tööeluks erinevate spetsialistide abi.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puue ja/või piiratud töövõime ning kes ei ole tööturul aktiivsed.