Rehabilitatsioon

Medicum taastusravi pakub nii sotsiaalset kui tööalast rehabilitatsiooni.

Kellele on tööalane rehabilitatsioon mõeldud?

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud isikutele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Te kuulute tööalase rehabilitatsiooni sihtühma kui olete tööealine (st vanuses 16 – 65) vähenenud töövõimega inimene

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad)
 • otsite tööd (olete registreeritud töötu).

Medicumi sihtgrupp:

Pakume tööalase rehabilitatsiooni teenust liikumispuudega inimestele ning erineva töövõime kaotusega isikutele, kuid eelkõige oleme orienteeritud kardiopulmonaalse, neuroloogilise, onkoloogilise ja skeletilihassüsteemi kahjustusega isikutele. NB! Medicum ei paku teenust psüühilise erivajadusega isikutele.

Osutame teenust ambulatoorselt Tallinnas Medicumi Mustamäe esinduses Sõpruse pst 151A.

Täpsemat infot tööalase rehabilitatsiooniteenuse kohta on võimalik saada Eesti Töötukassa veebilehtedelt või infotelefonilt 15501. Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab Teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 2500 eurot. Medicumi tööalase rehabilitatsiooniteenusele pääsemiseks palume Teil võtta ühendust telefonil +372 5302 1147 või kirjutada rehab@medicum.ee.

Milleks on mõeldud tööalase rehabilitatsiooni teenus?

Tööalase rehabilitatsiooni teenust on sageli vaja selleks, et lahendada psühholoogilisi probleeme, parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid vms. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel aitab rehabilitatsioonimeeskond Teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalane rehabilitatsioon saab sisaldada järgmisi tegevusi:

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad Teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Kuidas pääseb teenusele ja millega peab arvestama?

 1. töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 2. lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgid;
 3. valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 4. hiljemalt 7 päeva pärast kokkulepet juhtumikorraldajaga, lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 5. töötukassa kinnitab tegevuskava;
 6. alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui Te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust Teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.

Vajadusel makstakse Teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidutoetust.

Millal saab teenusele tulla?

Osutame teenuseid tööpäeviti (E–R) kella 8.15–20.00ni.

Ligipääsetavus

 • ratastooliga ligipääsetav;
 • kohandatud ruumid liikumispuudega inimestele;
 • ratastooliga ligipääsetav tualettruum;
 • inva-dušš, pesemisvõimalus;
 • läheduses bussipeatused, mida teenindavad madalapõhjalised sõidukid;
 • tasuta inva- ja tavaparkimiskohad maja ees.