Medicum kesklinna esindus Stockmanni 5.korrusel

Tervisetõendid

Medicum kesklinna esindus Stockmanni 5.korrusel

Tervisetõend on dokument, mis tõendab selle taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Relvaloa tõend

Tervisekontroll relvaloa tõendi taotlemiseks

55 €
Kesklinn
Lasnamäe

Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused relvaloa saamiseks! Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.


Aja broneerimine

+372 605 0601

Relvaloa tervisetõendi taotlemine on protsess, mis on vajalik igaühele, kes soovib omandada või uuendada relvaluba Eestis. Selleks, et tagada ohutu käitlemine ja kasutamine, nõuab seadus, et taotlejad läbiksid tervisekontrolli ja esitaksid tõendi oma füüsilise ja vaimse tervise kohta. See protsess hõlmab mitmeid samme ning täpse teabe esitamist, et tagada relvaloa taotlemise sujuv läbimine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja regulatsioonidele.

Relvaloa tervisetõendi taotlemise protsessis küsitakse taotlejalt mitmesugust teavet nende füüsilise ja vaimse tervise kohta.

Mõned peamised küsimused ja nõuded relvaloa tõendi saamiseks võivad hõlmata järgmist:

  • Üldine terviseseisund: Taotlejalt võidakse küsida üldist tervislikku seisundit, sealhulgas küsimusi krooniliste haiguste, vigastuste või muude meditsiiniliste seisundite kohta.
  • Psühhiaatriline ajalugu: Relvaloa tervisetõendiks on tarvis psühhiaatri tõendit. Taotlejalt võidakse küsida küsimusi nende psüühilise tervise kohta, sealhulgas eelnevate psühhiaatriliste diagnooside, ravi või haiguslugude kohta.
  • Narkootikumide ja alkoholi tarbimine: Küsitakse teavet narkootikumide ja alkoholi tarbimise kohta ning võidakse nõuda narkosõltuvuse või alkoholisõltuvusega seotud küsimuste täitmist.
  • Kriminaalne taust: Taotlejalt võidakse küsida küsimusi nende kriminaalse tausta kohta, sealhulgas varasemate kuritegude, vanglakaristuste või kohtumenetluste kohta.
  • Meditsiinilised testid: Sageli tuleb taotlejal läbida meditsiinilised testid, sealhulgas nägemis- ja kuulmistestid ning võimalikud psühhiaatrilised hindamised, et hinnata nende sobivust relva omamiseks.

Need on mõned peamised küsimused ja nõuded, mis võivad olla osa relvaloa tervisetõendi taotlemise protsessist Eestis. Taotleja peab olema valmis esitama täpset ja ausat teavet ning järgima kõiki kehtivaid õigusakte ja regulatsioone.