Medicum vaimne tervis psühholoogia

Vaimne tervis

Medicum vaimne tervis psühholoogia

Medicumi vaimse tervise meeskond, ehk psühholoogia ja psühhiatria eksperdid, on toeks iga vaimse tervise väljakutsega.

Meie inimesed – vaims tervise meeskond

Andra Õismaa Medicum õendusjuht ja koolitusjuht

Andra Õismaa

Vaimse tervise õena kuulan inimesi nende elu ja tervise murehetkedel, olen toetav nõustaja raviteekonnal.

Olen täiskasvanute koolitaja, täiendanud end baastasemel kognitiiv-käitumisteraapias ja pereteraapias, kogenud biblioteraapiat ja psühhodraamat ehk sellest kõigest on abi inimese jõustamisel.
Püüan koos inimesega leida viise, kuidas parandada tema elukvaliteeti ja toimetulekut, tugevdada ravisoostumust.
Teemadeks eelkõige TK meeleoluhäired, ärevus, unehäired, kasutan ka erinevaid teste ja töömaterjale psühhoedukatsiooniks

Medicum Placeholder - square

Jelena Koel

Tegelen psühhoterapeudina inimestega, kes vajavad aega ja konfidentsiaalsust, et seisundis ja elus selgusele jõuda.

Psühhoteraapias kasutan inimese avamiseks erinevaid tehnikaid: dialoogi, visualiseerimist, mõttematku, olukordade lavastamist, loovtehnikaid . Olen teraapiaga rahul kui klient/patsient on saanud teadlikuks iseendast ja olukorra lahendamisest, vabanenud tunnetest ja võtab seejärel  vastutuse enda tervise ja elu eest.  Tavaliselt tegelen kliendi hetkeolukorra kaardistamise ja lahendamisega, korduvate käitumismustrite ilmnemisel, piilun ka minevikku. 

Medicum Placeholder - square

Katrin Kaarma

Usun, et inimene saab oma seisundit ja käitumismustreid paremini mõistes paljuski oma toimetulekut parandada. 

Olen täiskasvanute psühhiaatrina töötanud nii haiglas kui polikliinikus enamasti  meeleolu ja ärevushäirete valdkonnas.  

Olen baaskursuste tasemel omandanud täiendavaid  teadmisi mitmetest psühhoteraapia meetoditest (kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia, traumateraapia (EMDR) ja skeemiteraapia), mis võimaldavad mul medikamentosse ravi rakendamise kõrval anda soovitusi ka teraapiate valikul.