Medicum koduõendusteenus

Koduõendus

Medicum koduõendusteenus

Koduõendus tähendab õendusabi pakkumist pikema perioodi vältel patsiendile tema koduses keskkonnas.

Arst – paku patsiendile kiirelt kättesaadavat koduõde 7 päeva nädalas

Oleme arstidele pühendunud partneriks koduõendusteenuse pakkumisel. Medicumi koduõendusesse suunamisel saate patsiendile pakkuda mugavat õendusabi, mis toimub korduvana pikema perioodi vältel abivajaja koduses keskkonnas. 

 • Teenindame Tallinnas ja linna äärealadel 
 • Oleme suurima kättesaadavusega teenuseosutaja Tallinnas 
 • Reageerime kõnedele kiirelt ja pakume lahendusi kiirelt 
 • Saame pakkuda teenust juba järgmisest päevast 
 • Erinevate kompetentsidega õed

Millal Medicumi koduõendusteenust pakkuda? 

Koduõendusteenus sisaldab korduvvisiite patsiendi koju ning sisaldab tervisliku seisundiga seotud nõustamis ja juhendamistegevusi, vähihaigesümptomaatilist ravi, erinevaid regulaarseid õendustoiminguid ning teatud raviprotseduure arsti otsuse alusel. Täpsemini sobib koduõendusteenus:

 • kõigile inimestele, kes põevad kroonilisi haigusi, ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid vajavad õendustoiminguid ja toimetuleku alast nõustamist;
 • patsientidele, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud, kes ei vaja enam statsionaarset ravi, vaid kodus taastumist ning õendustoiminguid;
 • elulõpu perioodis inimestele, kes vajavad õendustoiminguid ja nende lähedaste nõustamise eesmärgil.

Koduõendusteenusesse suunamine saatekirjaga on arstile lihtne

Kontaktid ja juriidiline info >

Perearstile

Kui patsient vajab korduvat õendusabi kodus, siis Medicumi koduõendus on mugavaim lahendus. 

Eriarstile

Patsiendile mugavaim lahendus on vormistada saatekiri otse koduõeundusteenusesse. Saame teenust pakkuda järgmisest päevast iga päev.

Koduõendusvisiit sisaldab:

 • õendusplaani koostamist
 • õendusalast nõustamist
 • õendustoimingute teostamist
 • raviprotseduuride tegemist arsti saatekirjas oleva informatsiooni alusel

Koduõde saab osuatada raviprotseduure ja õendustoiminguid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele vt  „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“. Loe lähemalt Riigiteatajast.

Koduõendusteenuse sisu täpsemalt:

Nõustamis ja juhendamistegevused

  1) meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;

  2) nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);

  3) pereliikmete juhendamine ja õpetamine;

  4) toitumisalane nõustamine;

  5) nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.

  Vähihaige sümptomaatiline ravi

  1) sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;

  2) valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;

  3) arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;

  4) surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

 Sooritatavad õendustoimingud

  1) elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);

  2) naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;

  3) suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);

  4) pneumoonia profülaktika;

  5) asendiravi;

  6) dehüdratatsiooni ennetamine;

  7) füsioteraapia elementide rakendamine;

  8) esmaabi andmine ja elustamine;

  9) kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;

  10) epitsüstostoomi hooldus, vahetus;

  11) klistiiri tegemine;

  12) stoomide hooldus;

  13) haavaravi koos sidumisega;

  14) aspireerimine;

  15) trahheostoomi hooldus;

  16) perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;

  17) nasogastraalsondi paigaldamine;

  18) parenteraalne ja enteraalne toitmine;

  19) jahutavad ja soojendavad protseduurid;

  20) inhalatsioonide teostamine;

  21) veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;

  22) keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine.

Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure

  1) haavaõmbluste eemaldamine haavalt;

  2) hapnikravi jälgimine;

  3) ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;

  4) toitelahuste manustamine;

  5) valuravi teostamine;

  6) peritoneaaldialüüsi tegemine.

  (7) Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.

(viide: [RT I 2010, 57, 388 – jõust. 01.01.2011])

Koduõenduse toimingute hulka ei kuulu 

patsiendi toitlustamise, transportimise, ravimite väljaostmise ja koduhooldusega (nt majapidamistööd) seotud tegevused, kuid koduõde saab aidata patsiendil või lähedastel vastava teenuse leidmisel.

Koduvisiitide sagedus ja õendusteenuse kestvus sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja suunava arsti korraldustest.

Koduõendusteenuste hinnakiri

Hinnakiri seisuga 22.04.2024
Teenuse / uuringu nimetus Teenuse kood Hind
Koduõendus
Koduõendusteenus: õendusplaani koostamine, selle alusel õendustoimingute teostamine; patsientide ja nende pereliikmete õpetamine, nõustamine; lähtuvalt arsti saatekirjast raviprotseduuride teostamine302657.50 €