Kotisairaanhoito

Kotihoitotyö

Potilaille, jotka eivät tarvitse aktiivihoitoa ja sairaalassa viipymistä, antavat kotihoitoa erityiskoulutetut hoitajat – kotisairaanhoitajat. Tallinnalaiset saavat palvelua perhe- tai erikoislääkärin lähetteen perusteella. Kotihoitopalvelu on ilmaista tallinnalaisille, joilla on hoitovakuutus.

Kotona on lupa tehdä hoitotoimia ja lääkintätoimenpiteitä, jotka on lueteltu sosiaaliministerin määräyksessä. Jotta lääketieteellisiä palveluja voidaan antaa, on kodin asuinhuoneiden täytettävä perushygienian vaatimukset. Kodissa voi antaa hoitopalveluja, joita varten ei tarvita erityislaitteita ja joiden määrä ei edellytä sairaalan hoito-osastolla viipymistä.

Kotihoitopalvelua annetaan:

  • läkkäille ihmisille, joilla on kroonisia sairauksia ja jotka eivät tarvitse jatkuvaa lääkärin valvontaa, mutta tarvitsevat hoitotoimia ja neuvontaa päivittäistä selviytymistään varten;
  • potilaille, joiden akuutin sairauden aiheuttama tila on vakaantunut ja jotka eivät tarvitse enää sairaalahoitoa vaan kuntoutusta ja hoitotoimia;
  • terminaalivaiheessa oleville ihmisille, jotka tarvitsevat hoitotoimia ja joiden läheiset tarvitsevat opastusta omaan hoivatyöhönsä.

Kotisairaanhoitaja laatii potilaille hoitosuunnitelman, jota korjataan sitä mukaa kuin ihmisen terveydentila ja toimintakyky muuttuvat. Kotisairaanhoitaja tekee potilaalle kaikki lääkintä- ja hoitotoimet lääkärin määräyksen ja lähetteen perusteella.

Kotikäyntien tiheys ja hoitopalvelun kesto riippuvat potilaan terveydentilasta.