Füsioteraapia

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel (liikumisravi), asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi ning elektriravi) põhinev taastusravi osa, mille sihiks on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime, et patsient saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda.

Patsiendile