Töövõimetusleht (TVL) ehk haigusleht ja hooldusleht

Haigestumisest ja töövõimetuslehe vajadusest palume teavitada haigestumise päeval. Kui kindlustatud isik haigestub või hoolduse või põetuse vajadus tekkib nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal tuleb teavitada sellest vahetult järgneval tööpäeval. 

Tagantjärele töövõimetuslehte ei avata, välja arvatud juhul, kui Teil on olemas muu haigestumist tõendav dokument: 

  • kiirabikaart 
  • haigla või EMO väljavõte 

Nimetatud juhtudel saab töövõimetuslehe (TVL) avada ka 2 päeva peale haigestumist. 

Haigestumisest on võimalik teavitada ka e-Perearstikeskuse kaudu.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehe vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokkulepitud tähtaegadest. 

Alustatud töövõimetuslehega seotud infot saab vaadata ja vajadusel teha väljavõtte riigiportaali www.eesti.ee teenuses „Töövõimetuslehed“.  

Perearsti üleriigiline nõuandetelefon 1220 

Perearsti nõuandetelefonil 1220 saab lihtsamate terviseprobleemide korral meditsiinilist nõu eesti ja vene keeles 24 tundi ööpäevas. www.1220.ee