Patsient Kolleeg Üldinfo Otsi Minu Medicum Tule tööle Seaded FIN ENG
на русском
 
 
 

 

TÖÖTERVISHOID 

Eesti riik on määratlenud töölepingu alusel töötavate isikute tööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. 

Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. 

Tööandja on kohustatud korraldama töötervishoiuteenuste osutamist ja korraldama tervisekontrolli töötajatele. 

Aitame tööandjatel neid nõudeid täita pakkudes järgnevaid teenuseid:

  • Tervisekontrollide läbiviimine
  • Töötervishoiualane nõustamine
  • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine
  • Töökeskkonna parameetrite mõõdistamised
  • Tervisetõendid (toidukäitlejad, õpetajad, autojuhid, relvaomanikud)
  • Vaktsineerimised (gripp, puuk, reisivaktsineerimine)
  • Diagnostika (röntgen, ultraheliuuringud, veloergomeetria - koormustestid jpm)  

AS Medicum töötervishoiu osakond soovib, et tervisekontroll ei oleks tüütu kohustus tööandajale vaid vahend töötaja motiveerimisel. Selleks on AS Medicumis korraldatud tegevus nii, et kogu protseduur toimub võimaliku miinimumajaga meie keskuses.  

Tervisekontrolli pakkumine koostatakse vastavalt Teie firma eripärale tuginedes riskianalüüsis väljatoodud ohuteguritele. Riskianalüüsi puudumisel saame koostöös ettevõtte kontaktisikuga selgitada välja igapäevased valdkonna ohutegurid. Detailsema ülevaate jaoks saab meilt tellida riskianalüüsi, mis aitab ennetada tervisekahjustusi. Riskianalüüs loob aluse tegevuskava koostamiseks ning on töötervishoiu arstile abivahend tervisekontrolli läbiviimisel. Vajadusel saame korraldada koostöös partneritega töökohtade mõõdistamised.  

Tervisekontrolli kaardi leiate siit :  eesti keelne ,  vene keelne

Küsige pakkumist meilt:
maiu.helmeste@medicum.ee
Maiu Helmeste
osakonnajuhataja
tel: 7 312 115
mob: 52 41567

 

 

Medicum