Näöntarkastus

Silmistään kannattaa pitää säännöllisesti huolta. Näöntarkastus on yksi silmätarkastuksista.

Vastasyntyneen näkö kehittyy normaaliksi ensimmäisen elinvuoden aikana; sinä aikana voidaan tehdä myös ensimmäinen silmätarkastus. Silmätarkastus erikoislääkärin luona on ehdottomasti tarpeellinen, jos huomaatte poikkeamaa silmien asennossa (karsastusta), tai jos lapsi ei erota pieniä esineitä.

Silmälääkärin luo tarkastukseen on ehdottomasti mentävä 18–24 kuukauden ikäisenä, viimeistään 3-vuotiaana, kun silmät ovat jo melkein kehittyneet. Tässä iässä voidaan vielä menestyksellisesti tunnistaa ja hoitaa näköaistin kehityksen mahdollisia poikkeamia.

Jos silmät ovat kunnossa, voidaan silmälääkärissä käydä 6-vuotiaana, ennen kouluunmenoa. Tähän mennessä ovat silmän kaikki optiset osat kehittyneet. Tästä eteenpäin suositellaan, että silmälääkärissä käydään kahden vuoden välein.

Aikuisilla riittää, kun silmät tarkastetaan 40 vuoden ikään saakka kerran kahdessa vuodessa. Lääkäriin on ehdottomasti mentävä silloin, kun on vaivoja – silmät punottavat, niitä karvastelee tai näkötarkkuus heikkenee. 40 ikävuoden jälkeen näkö pitäisi tarkistaa kerran vuodessa.

Silmätarkastus koostuu kolmesta osasta:

  • näöntarkastus etäältä ja läheltä;
  • silmälihasten tarkastus ja
  • silmän ulkoinen ja sisäinen tutkimus tai silmän rakenteen tutkimus.

Näkötarkkuuden tarkastuksessa arvioidaan erikseen sitä, kuinka hyvin Sinä näet kauas ja kuinka hyvin lähelle.

Tutkimus aloitetaan tavallisesti laitteilla. Autorefraktometri antaa korjaamistarpeesta ensimmäisen tiedon.

Kaukonäön osalta tarkastetaan ensinnä silmiä erikseen, minkä jälkeen löydetään paras, mahdollisimman mukava korjaus kahdella silmällä katsottaessa. Tarkastuksen aikana käytetään testitaulua ja muita tarkentavia testejä, jotka yhteistyössä potilaan kanssa mahdollistavat löytämään optimaalisen tasapainon näkötarkkuuden ja mukavuuden suhteen.

Koska kaukonäön tarkastus tekee mahdolliseksi tasapainottaa kahden silmän näkötarkkuutta, sen pitäisi edeltää jokaista lähinäön korjausta.

Lähinäön tarkastuksen aikana on tärkeää tarkentaa, millaiselle etäisyydelle katsomiseksi silmälaseja aletaan käyttää. Usein esimerkiksi lukemista ja käsitöiden tekoa varten mitatut silmälasit ovat liian vahvat näyttöpäätteen ääressä työskentelyä varten.

Näöntarkastuksen tulokset ja sopimukset vahvistetaan silmälasireseptillä, jonka perusteella onkin mahdollista hankkia uudet silmälasit.

Silmälääkärin ja optometristin erot:

Optometristi on terveydenhoitotyöntekijä, jonka päätyö on ihmisten näkötarkkuuden, valo-, väri- ja muotoaistin tutkiminen ja korjaaminen.

Lääkäri hoitaa, optometristin tehtävänä on näköaistin tutkiminen ja silmälasien (myös piilolinssien) määrääminen ja silmän terveyttä koskeva neuvonta.

Optometristi työskentelee yleensä terveiden silmien kanssa, mutta kun näöntarkastuksen aikana tulee ilmi silmäsairauteen viittaava tilanne, hän suosittaa ehdottomasti silmälääkärin tekemiä tarkempia tutkimuksia.

Jos tarvitset uudet silmälasit tai piilolinssit, käänny optometristin puoleen