Audiomeetria

Kuulmisuuring, mille abil määratakse kuulmisteravust.