Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine

Koostöös ettevõtte kontaktisikuga selgitatakse välja tegevusvaldkonna igapäevased ohutegurid. Detailsema ülevaate jaoks on võimalik tellida riskianalüüs, mis aitab ennetada tervisekahjustusi. Riskianalüüs loob aluse tegevuskava koostamiseks ning on töötervishoiuarstile abivahend tervisekontrolli läbiviimisel.