Töötaja tervisekontroll

Teenust pakutakse juriidilistele isikutele, sh FIE-dele. Tervisekontrolli pakkumine koostatakse vastavalt firma eripärale, tuginedes riskianalüüsis väljatoodud ohuteguritele.