KODUÕELE

kelle tööks on koduõendusteenuse osutamine patsientidele 

Sobival kandidaadil on vähemalt kaheaastane õendustöö kogemus ja nii eesti kui ka vene keele valdamine väga heal tasemel

Meie võimaldame

  • tööd administratiivsete lisakohustusteta
  • kollektiivlepingust tulenevaid soodustusi, 28-päevasele puhkusele lisanduvat 3-6 lisapuhkusepäeva (olenevalt staažist), soodustingimusi oma maja teenuste kasutamisel (taastusravi, bassein) jne

Meie väärtustame iseseisvat tööd ja toetame igati oma töötajate professionaalset arengut

Töökoht asub Tallinnas

Palun saada oma CV  aadressile personal@medicum.ee

Tagasi