Patsientide teeninduskord Lasnamäe Medicumis

Lähtudes COVID-19 nakkusohust teenindatakse patsiente järgmistel tingimustel:

  1. Patsiendil on registreeritud vastuvõtu- või protseduuriaeg Medicumi infosüsteemis.
  2. Patsient saabub 20 minutit enne vastuvõtuaega vajalike kontrolltoimingute teostamiseks.
  3. Patsient tuvastatakse pildiga dokumendi alusel.
  4. Patsiendil puuduvad COVID-19 sümptomid.
  5. Patsient siseneb Medicumi hoonesse ainult läbipääsutelgi kaudu, mis asub peaukse ees.
  6. Patsient annab välisriided garderoobi.
  7. Patsient kannab hoones viibimise ajal läbipääsutelgist saadud kaitsemaski.
  8. Vastuvõtu- või protseduurivälisel ajal on patsiendi viibimine Medicumi hoones keelatud.
  9. Medicum jätab endale õiguse eritingimuste mittetäitmisel keelduda patsienti teenindamast ning juhatab patsiendi hoonest välja.
Tagasi