Üritus “Ühiskond päästab elusid”

Esmaspäeval, 16.oktoobril  kella 10.00-13.00 toimub Medicumis (Punane 61, Tallinn)
I korruse fuajees üritus, mille egiidiks on “Ühiskond päästab elusid”.

16. oktoober on päev, mille jooksul paljudes riikides juhitakse tähelepanu südame äkksurma puhusele kõrvalseisjate esmaabile.

Euroopas sureb äkksurma igal aastal 400 000 inimest. Eestis täpne statistika küll puudub aga on mitmeid viiteid, et südame äkksurm tabab aastas  700 inimest. Haiglaväliste äkksurmade elustamisstatistika näitab Eestis, et enne kiirabi saabumist tehakse elustamisvõtteid 35% juhtudest, ellu jääb 10%. Riikides, kus elanikkonna koolitamisel pööratakse süstemaatilist tähelepanu on südame äkksurma puhune kiirabieelse elustamisvõtete rakendamine 70% juhtudest ja ellu jääb > 20% elustatutest. 

Kogu maailmas, on haiglaväliste südame äkksurmade korral keskseks probleemiks kõrvalseisjate oskamatus, julgus ja saamatus rakendada esmaseid elustamisvõtteid. Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012 deklaratsiooniga EU deklaratsioon 14.06.2012 on probleemi tõsidusele ja selle lahendamise võimalustele osundatud.

Alates 2013 aastast on SA Tartu Kiirabi, egiidi all  „Sinu käed päästavad elu“, proovinud viia praktilist elustamiskogemust võimalikult erinevate inimesteni ja seda võimalikult erinevates kohtades (kauplustes, turgudel, koolides, tööstusettevõtetes, raamatukogudes, koolides jne).

See ühepäevane üritus on andnud juba mitmeid edulugusid, kus SA Tartu Kiirabi poolt koolitatud isik on taaselustamisvõtteid rakendanud ja elu päästnud. Nelja aastaga on saanud õpetust üle 13 000 inimese. Ürituse põhieesmärk on pakkuda elanikonnale praktilist koolitust mannekeenidel. Individuaalne õpe a´5 minutit inimese kohta koos praktilise elustamisõpetusega mannekeenidel.

Praktilise koolituse läbiviijateks on vabatahtlikud kiirabist, Eesti Punasest Ristist, erinevatest tervishoiuasutustest ning tervishoiu kõrgkoolide üliõpilased.

2013 2014 2015 2016
Kohti 15 47 91 35
Korraga tegevuskohti käigus 5 26 28 12
Õpetajaid 25 87 135 132
Mannekeene 30 78 118 76
AED-sid 3 9 16 8
Õpetatuid 1200 4000 5200 3200

2017 aastal on 16. oktoobri egiidiks „Ühiskond päästab elusid“, seekord on ürituse keskmeks Tallinn, kus 10 koolitusmeeskonda külastab paljusid riigiasutusi ja avalikke kohti. Lisaks toimuvad koolitused ka kõigis maakondades. 6. oktoobri seisuga on tekkinud väga palju vabatahtlike, kes soovivad panustada õpetamisse. Probleemiks on mannekeenide ja AED treeningseadmete vähesus,  aga ka see on lahendatav.

Traditsiooniliselt viiakse koolitust läbi tervishoiuasutustes, kus inimesed käivad perearstide/eriarstide vastuvõtul. Koolitus toimub nii eesti kui vene keeles.
Paljud PERH-i kiirabikeskuse ja Tallinna Kiirabi inimesed on sellel päeva andnud oma nõusoleku vabatahtlike koolitajatena osaleda, õpetajate põhituumiku moodustavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilased ja õpetajad.

Turvalisema ühiskonna eest!

Tagasi