Teavitus täiskasvanute hambaravi hüvitise kohta

Palume mõistvat suhtumist, et Medicum Dental OÜ ei ole veel sõlminud Eesti Haigekassaga täiskasvanutele hambaravi osutamise lepingut, mis hakkab kehtima alates 1. juulist 2017.

Toetume siinkohal Eesti Hambaarstide Liidu seisukohale, et haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid ning kvaliteetne hambaraviteenus pole tagatud. Kuni 19-aastaste laste hambaravi jätkub haigekassa lepingupartnerite juures muudatusteta.

Pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks. Senini toiminud rahalise proteesihüvitise kord muutub 1. jaanuarist 2018 haigekassa proteesiteenuste piirhindade kehtestamisega.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

Tagasi