Millega tegeleb vaimse tervise õde?

REGISTREERI VASTUVÕTULE DIGIREGISTRATUURIS

Millega tegeleb vaimse tervise õde?

Vaimse tervise eriõde on kõrgharidusega kliiniline spetsialist, kes hindab patsiendi üldist terviseseisundit kuid rõhuasetusega inimese vaimsele tervisele. Vaimse tervise õe iseseisev vastuvõtt on Haigekassa teenus, mis sisaldab patsiendi hindamist, inimese terviseriskide analüüsi, patsiendi nõustamist; vaimse tervise õde viib läbi terapeutilisi vestlusi ja ning aitab edendada ja toetada patsiendi ja tema perekonna igapäevaeluga toimetulekul. Vajadusel viib läbi grupiteraapiaid psüühikahäire spetsiifiliselt.

Kes saavad/võivad tulla vastuvõtule?

Kõik inimesed sh. patsiendi pereliikmed, kes tunnevad et vajavad lähtuvalt oma terviseseisundist toetamist ja tuge.  Vaimse tervise õe vastuvõtule saavad tulla nii täiskasvanud kui  lapsed/noorukid koos vanematega.

Kuidas saab vaimse tervise eriõde abiks olla?

Vaimse tervise õde nõustab, õpetab, konsulteerib patsienti ja tema lähedasi erinevate vaimse tervise probleemide osas: 

  •  psüühikahäire põhine nõustamine (ärevushäired, meeleoluhäired, depressioon jne) 
  •  jälgib ja nõustab patsienti ravimite manustamise osas, ravimite kõrvaltoimetest, raviskeemi järgimise olulisusest
  •  hindab eaka patsiendi kognitiivset võimekust; 
  • nõustab dementse patsiendi lähedasi (kuhu pöörduda, kuidas käituda, kuidas rääkida, mida oodata, kuidas sisustada päeva jms)
  •  nõustab patsienti uneprobleemide korral (unehügieen jne)
  •  vaimse tervise õde õpetab patsientidele eneseabi võtteid ärevus ja/või paanikahoogude korral 
  •  nõustab patsienti õige tervisekäitumise osas nii tööl kui kodus

Vaimse tervise eriõde teeb koostööd pere- ja eriarstide, pereõdedega. Samuti teeb vaimse tervise õde koostööd kohalike omavalitsuste ja linnaosa valitsuste hoolekandevaldkonna töötajatega sh. lastekaitsetöötajatega ning Töötukassaga.

Soovitused patsiendile, kes tuleb vastuvõtule  

Soovitame patsientidel võtta kaasa olemasolevad infomaterjalid, et koos arutada tekkinud küsimusi ning soovituslik on üles kirjutada küsimused, millele soovitakse vastuseid saada.

Kuidas saab patsient vaimse tervise õe vastuvõtule registreerida?

Vaimse tervise õe vastuvõtule pöördumiseks on vajalik saatekiri perearstilt või eriarstilt. Esmaseks lühiajaliseks konsultatsiooniks saatekirja vaja ei ole. 

Vastuvõtt ilma saatekirjata. 

Ravikindlustatud patsientide eest tasub Eesti Haigekassa.

REGISTREERI VASTUVÕTULE DIGIREGISTRATUURIS

Tagasi