Koroonaviiruse testimisreeglite ABC, MEDICUM

Koroonaviiruse pandeemiaga seotud olukord Euroopas seab uued ja kõrgemad standardid ettevaatusabinõudele ning on suurendanud ka uuenduslike lahenduste vajadust.

Medicum annab ülevaate koroonaviiruse testide võtmisest, uutest mobiilsetest lahendustest ja Medicumi õdede brigaadide teenindusstandardidest. Peame siinjuures silmas kahte üliolulist aspekti- meditsiinitöötaja ning patsiendi maksimaalset ohutust.

Etapid, mida tuleb läbida, et pääseda SARS-CoV-2 testimisele.

A-     Kas patsient vajab saatekirja?

Patsiendil peab olema perearsti saatekiri koroonaviiruse testimise analüüsile.

B-      Kuidas teavitatakse patsienti?

Riigi, Terviseameti ja Eesti Perearstide Seltsi kokkuleppe kohaselt teavitab patsienti testimise reeglitest Medicumi ja SYNLABi testimisüksus.
Testimisüksus võtab inimesega ühendust niipea, kui perearstilt on laekunud digitaalne saatekiri ja pakub testimiseks lähima mobiilse testimispunkti.

C-      Kuidas peab patsient testimisele saabuma?

Testimisele peab patsient saabuma autoga, et tagada kõrgeimat ohutust. Läbi meedia käib pidev teavitustöö, et selgitada inimestele autost testimise ohutust.

Proovi võtmine autost on ohutum ka tervishoiutöötajatele, kes teevad praegu eesrindel vapralt tööd ja on meile nii vajalikud.

VÄGA OLULINE- testimist soovivad inimesed üritavad eirata ohutusnõudeid!
Autost proovi võtmine tagab ohutuse nii meedikule kui ka eelnevale ja järgnevatele testitavatele. Kuna viiruse potentsiaalsed kandjad ei tohi liikuda ühistranspordis ega taksos, siis vastavalt kehtestatud reeglitele ei võeta jala saabuvalt inimeselt proovi. 

Olulised nüansid korralduses, piisavas teavitustöös ja lahendustes abivajajatele.

A-     Kui hästi on organiseeritud teavitustöö, et vältida testitavate inimeste nakatumist?

Terviseamet ja Eesti Perearstide Selts on andnud konkreetsed soovitused, kellele on testimine näidustatud. Tuleb mõista, et Eesti perearstidel on koormus kujunenud olukorra tõttu hüppeliselt suurenenud.

Proovivõtmise korralduse selgitamine on otseselt Medicumi ja Synlabi projekti ülesanne ehk kõnekeskusel on konkreetne tööprotokoll, mille juhiste kohaselt antakse patsientidele selgitused. Esimese kolme päeva jooksul saabus 700 saatekirja, mille alusel on patsientidega selgitustööks ühendust võetud.

B-      Kui suur on Medicumi mobiilsete testimispunktide teenindusvõime?  Mis saab testimist vajavatest patsientidest, kes ei oma autot või on liikumispuudega?

Praeguseks katab testimisvajaduse 10 mobiilset brigaadi.

Erivajadusega või autota inimestele on korraldatud koroonaviiruse testproovi võtmine ninaneelust kodustes tingimustes, selleks lepitakse aeg kokku.

VÄGA OLULINE- kodus testi võtmine on kordi kulukam!
Iga koduvisiidi järel vahetab õde välja kogu oma kaitsevarustuse. Küsimus ei olegi niivõrd kuludes kuivõrd kaitsevahendite piiratud koguses. Seega võimekuse liigsuureks kasvatamine võib meid panna silmitsi järgmise probleemiga, seda juba ainuüksi kaitsevahendite puuduse tõttu. See mure on hetkel terves maailmas, mistõttu on vajalik läbimõeldud tegutsemine, et tagada stabiilne testimisvõimekus patsientidele, kellel on vastavad näidustused.

C-      Terviseamet on andnud juhiseid mitte kutsuda inimesi proovivõtukohtadesse jalgsi või ühistranspordiga.

See ei tulene soovist eelistada autoga inimesi, vaid sellest, et vältida viiruskahtlusega inimese sattumist avaliku ruumi ja ühistransporti, kus ta puutub kokku järgmiste inimestega. Nii on suur võimalus viiruse ulatuslikuks laiali kandumiseks.

Valitsuse kriisikomisjon on selgelt  öelnud välja sõnumi: ülemiste hingamisteede haiguste sümptomitega inimesed peavad olema koduses karantiinis! See tähendab, et mitte liikuda ühistranspordiga, käia toidupoes või mujal, näidates nii üles taunitavat riskikäitumist.

VÄGA OLULINE- viiruskahtlusega ja karantiinis oleva inimese õige käitumine!

Testimine ei ole otstarbekas, kui karantiini mõeldakse jääda alles pärast positiivse tulemuse saamist.
Iga inimene peab vastutustundlikult käituma, et piirata viiruse levikut! 
Karantiinist testima tulemine tähendab kodust väljudes otse autosse istumist, proovi andmist ja viivitamatut koju naasmist.

Autor: Katrin Rasmann

Tagasi