Koduõendusteenus

Patsiendile, kes ei vaja aktiivravi ja haiglas viibimist, osutab kodust õendusteenust eriväljaõppega õde — koduõde.  Koduõendusteenust saab pere- või eriarsti  saatekirja alusel. Kodune eluruum peab õendusteenuste osutamiseks vastama elementaarsetele hügieeninõuetele.

Koduõendusteenust osutatakse:

  • inimestele, kes põevad kroonilisi haigusi ja ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid kes vajavad õendustoiminguid ja igapäevaseks toimetulekuks nõustamist;
  • patsientidele, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja kes ei vaja enam statsionaarset ravi, vaid rehabilitatsiooni ning õendustoiminguid;
  • terminaalses seisundis inimestele, kes vajavad õendustoiminguid ning kelle hooldamiseks vajavad lähedased juhendamist.

Rohkem infot siin.

Tagasi