COVID-19 vaktsiini soovijate ootejärjekord

Huvi COVID-19 vaktsineerimise osas on suur.


  • Kui soovid olla kursis vaktsineerimise võimalustega Medicumis palun täida ANKEET.

OLULINE INFO – Andmesubjekt, jättes oma andmed antud vormi kaudu, annab andmesubjekt nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusolek antakse töötlemiseks, sealhulgas kogumiseks, süstematiseerimiseks, salvestamiseks, selgitamiseks (värskendamine, muutmine), kasutamiseks ainult ülalnimetatud eesmärkidel. Isikuandmed pole avalikult kättesaadavad. Nõusolek kehtib alates isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmise hetkest kuni isikuandmete töötlemise lõpetamiseni.

Tagasi