Füsioterapeudi teenus

Füsioterapeut on erialase haridusega, kutset omav spetsialist, kes tegeleb liigutuste funktsiooni hindamise ja taastamisega, kasutades selleks kehalisi harjutusi ja erinevaid füüsikalisi võimalusi. Samuti kohandab füsioterapeut abivahendeid ja nõustab klienti või tema lähedasi liigutusliku tegevusvõime säilitamisel või parandamisel. Näidustusteks on traumatoloogilised ja ortopeedilised probleemid (luumurrud, traumad, operatsiooni eelsed ja järgsed seisundid, proteesimised, amputatsioonid), tugi- liikumisaparaadi probleemid, neuroloogilised probleemid (insult, ajutraumad, SM-Sclerosis multiplex, vertigo-pearinglus), sisehaigused (astma, kopsuhaigused, kasvajad), südame- ja veresoonkonna haigused, kirurgilised probleemid (song, operatsioonide järgselt).

Patsiendile

Füsioterapeudi teenus