Tervisetõend nakkushaiguste kohta

Perearst teostab eelneva ja olenevalt riskihindamise tulemusest töösuhte ajal täiendava tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõigetes sätestatud kutse- või tegevusaladel töötavatel isikutel:

Kutse- või tegevusala nimetus Nakkushaigused, mille suhtes tehakse uuring enne tööleasumist Vastunäidustused töötamiseks Hinnad
Toidu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või selle käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad
 • salmonelloos
 • šigelloos
 • kampülobakterenteriit

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

 

 • koolera
 • kõhutüüfus
 • paratüüfused*
 • salmonelloos*
 • šigelloos*
 • E. coli soolenakkus
 • kampülobakterenteriit
 • jersinioos
 • rotaviirusenteriit
 • Noroviiruse tekkene äge enteropaatia
 • giardiaas (lambliaas)
 • krüptosporidioos
 • A-viirushepatiit
 • amöbiaas
 • listerioos
 • helmintiaasid ehk nugiusshaigused
 •  muud toidu- ja joogiveevahenduslikud nakkused

* Isikud, kes on põdenud, para- ja kõhutüüfust, šigelloosi, salmonelloosi, võivad töötada juhul, kui pärast tervenemist vähemalt kahekordne bakterioloogiline uuring kinnitab
bakteriakandluse puudumist.

Tõend 10 €

Rooja uuring patogeensetele mikroobidele
45,90 €

Loomapidajad ja isikud, kes oma
tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja
loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks
 • salmonelloos
 • kampülobakterenteriit
 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

 • salmonelloos
 • E. coli soolenakkus
 • kampülobakterenteriit
 • jersinioos
 • krüptosporidioos
 • listerioos
 • tuberkuloos M. bovis
Tõend 10 €

Kopsuröntgen 15 €

Rooja uuring patogeensetele mikroobidele
36,80 €

Õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad
 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • difteeria
 • läkaköha
 • leetrid
 • punetised
 • mumps
 • muud hingamiselundite nakkushaigused
Tõend 10 €

Kopsuröntgen 15 €

 

Abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad
 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • MRSA – kandlus**
 • äge B-viirushepatiit (B16)
 • äge C-viirushepatiit (B17.1)
 • difteeria (A36)
 • läkaköha (A37.0)
 • leetrid (B05)
 • punetised (B06)
 • mumps (B26)
 • käte nahamädanikud ja seenhaigused

** MRSA-kandlus – multiresistentse Staphylococcus aureus`e kandlus, mis on kinnitatud laboratoorse uuringu põhjal

Tõend 10 €

Kopsuröntgen 15 €

Tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad
 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • MRSA – kandlus**
 • äge B-viirushepatiit
 • äge C-viirushepatiit
 • difteeria
 • läkaköha
 • leetrid
 • punetised
 • mumps
 • käte nahamädanikud ja seenhaigused
 • muud ägedad hingamiselundkonna haigused
 • muud verenakkused

** MRSA-kandlus – multiresistentse Staphylococcus aureus`e kandlus, mis on kinnitatud laboratoorse uuringu põhjal

Tõend 10 €

Kopsuröntgen 15 €

Kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad
 • kopsude rö-uuring tuberkuloosile

Laboratoorselt uuritakse teiste nakkushaiguste tekitajate puhul juhul, kui tervisetõendi taotleja poolt täiendav tervisedeklaratsiooni terviseseisundi kohta andmete alusel on leidnud kinnitust nakkushaiguste põdemine, viibimine riskipiirkonnas, kokkupuude nakkushaigega, on esinenud kliinilised nähud jm.

 • hingamiselundite tuberkuloos
 • äge B-viirushepatiit
 • äge C-viirushepatiit
 • käte nahamädanikud ja seenhaigused
 • muud verenakkused
Tõend 10 €

Kopsuröntgen 15 €

Eelnevalt nimetatud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad Tervisekontroll toimub vastavalt selle kutse – või tegevusala kontrollile.

 

Tervisekontrolli läbiviimise aluseks on tervisetõendi taotleja poolt täidetav tervisedeklaratsioon terviseseisundi kohta.

Tervisekontrolli läbiviimiseks pange vastuvõtuaeg oma pereõe juurde interneti teel või helistage registratuuri telefonil 605 0601. Internetis registreerimisel märkige vastuvõtu põhjuseks “Tõendi saamiseks”. Tervisetõendi eest tasub iga inimene ise.

Tervisetõend ei ole sama, mis töötervishoiu arsti poolt väljastatav tervisekontrolli otsus ega asenda seda.

Tervisedeklaratsiooni vorm