Noorsportlase tõend

Perearst jälgib lapsi ja noorukeid tavatervisekontrolli käigus vastavalt „Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhendile“.  Kui kontrollis selgub kahtlus mingile terviseprobleemile, saab perearst lapse suunata vastava erialaspetsialisti vastuvõtule või täiendavatele uuringutele.

Eakohaselt arenenud lapsele sobib mitmekülgne kehaline tegevus lapse võimete piires.  Selle  esmaseks otsustajaks on lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.  Perearst väljastab lapsevanema nõudmisel tõendi  lapse tervisliku seisundi sportlikuks tegevuseks (v.a jalgpallivõistlused) sobivuse kohta.

Tõendi väljastamine on tasuline. Tervisekontroll maksab 10 eurot.

Tasuta tervisekontrolli viivad läbi ennetusprojektis “Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks” osalevad ettevõtted, täpsem info siin: http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele

Noorsportlase tasuta tervisekontrolli suunatakse sportlane, kes:

  • on 9-19aastane
  • osaleb regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevas treeningrühmas
  • treenib nädalas 5 või enam tundi

NB! 1 treeningtund = 60 minutit. Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.