Lastelaagri tervisetõend

Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. 

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 70, 01.09.2010  Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest laagri juhatajat lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama. Näidistõend.