Lastelaagri tervisetõend

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab laagri juhatajat lapsevanem mitte tervishoiutöötaja (sotsiaalministri 01.09.2010 määrus nr 70 “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“).

Tõendi vorm leiate siit. Andmete salvestamiseks kasutage Adobe Reader XI, http://get.adobe.com/reader/. Tõendi täitmiseks salvestage vorm oma arvutisse või trükkige välja.

Kui soovite laagrisse pereõe tervisetõendit, siis on tegemist tasulise teenusega.

Tervisekontroll maksab 10 eurot.