Lasteaia tervisetõend

Tervisetõendi väljastamine lasteaeda minekuks ja sealt tervislikel põhjustel puudumiseks

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab lasteasutust lapsevanem mitte tervishoiutöötaja.

 

Medicum Perearstikeskus AS pöördumine

Lugupeetud koolieelse haridusasutuse juht

Vastavalt 24.09.2010 sotsiaalministri määrusele nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“, isikuandmete kaitse seadusele ning koolieelse lasteasutuse seadusele, ei esita perearst tervisetõendit lasteasutusse vastuvõtul ega ka pärast haigestumist.

24.09.2010 sotsiaalministri määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 7 lõige (2) sätestab, et: „Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust“.

Sellest lähtuvalt palume aktsepteerida lapse vanema või hooldaja poolt edastatud teavitust, kes vastava näidustuse olemasolul pöördub konsultatsiooniks tervishoiuteenuse osutaja poole ja edastab saadud soovitused ning vajadusel ka väljavõtte haigusloost koolieelsele haridusasutusele. Plaaniline laste tervisekontroll perearstikeskuses toimub sotsiaalministri määruse nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ lisas kehtestatud «0–18-aastaste laste ennetavate tervisekontrollide kava» alusel ning teised külastused lähtuvad meditsiinilisest näidustusest, kumbki pole seotud ei ajaliselt ega sisuliselt ühegi formaalse tõendi väljastamisega. Loodame, et mõistate meie muret, et tuginedes kehtivale seadusandlusele ei saa me pidada õigeks tervishoiuteenuse osutamise sidumist tõendite formaalse väljastamisega, mis ei ole meie põhikirjaline tegevusala ja piirab meedikute väärtuslikku vastuvõtuaega. Meie missioon on keskenduda hea tervishoiuteenuse pakkumisele.

Edasisele meeldivale koostööle lootes

Medicum Perearstikeskus AS juhatus

 

Pöördumine haridusasutuse juhi poole. pdf