Perearstikeskuse üldkontaktid

Medicum Perearstikeskus AS
registrikood 10644425
tegevusloa number L03827
Vilisuu 6, 13626 Tallinn

faks 605 0774
e-post: perearstikeskus@medicum.ee

Jekaterina Maspanova sekretär jekaterina.maspanova@medicum.ee 605 0662
Karolina Barinova-Mišuris sekretär karolina.barinova-misuris@medicum.ee 605 0662
Natalija Majevskaja sekretär natalija.majevskaja@medicum.ee 605 0662
Anna Tšižikova õendusjuht anna.tsizikova@medicum.ee 605 0769
Ksenia Grohotova vastutav õde ksenia.grohotova@medicum.ee 605 0769
Tiina Maltsev PAKi filiaalide vastutav õde tiina.maltsev@medicum.ee 605 0769
Jaanus Vool juhataja perearstikeskus@medicum.ee 605 0770