Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenus (ALVAL)

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

Medicum on liitunud programmiga „Kainem ja tervem Eesti“, mille üheks osaks on alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse osutamine.

Alkoholi liigtarvitamise varajaseks avastamiseks kasutatakse AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test) küsimustikku, mille on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon.

AUDIT test koosneb kümnest küsimusest ning see näitab, millisel riskitasemel on inimese alkoholitarvitamine. Riskitasemeid on kokku neli: madala riskiga tarvitamine, tervist ohustav tarvitamine, tervist kahjustav tarvitamine ning võimalik alkoholisõltuvus.

Kui patsient tarvitab alkoholi ohustavalt või kahjustavalt, aitab perearst või pereõde leida motivatsiooni ja viise tarvitatavate alkoholikoguste vähendamiseks. Kui mured on suuremad ning perearst või pereõde ei saa abi pakkuda, on inimesel võimalus abi saamiseks pöörduda alkoholitarvitamise häire ravikeskusesse.

Nõustamisele tulemiseks broneerige vastuvõtuaeg. 

Lasnamäe registratuuri number: 605 0861

Sadama filiaali registratuuri number: 644 0152

Peetri filiaali registratuuri number: 600 7374

Turba filiaali registratuuri number: 673 5503

Pereõde ja perearst annavad vajadusel täiendavat infot programmi teenuste kohta ja vastavad alkoholi tarvitamist puudutavatele küsimustele.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Selle eesmärk on parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.

Lisainfot programmi kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte.

AUDIT – test alkoholi tarvitamise hindamiseks