Oluline info

Vastuvõtule pöördumine

Perearst või EMO?

Vastuvõtule tuleb ALATI ette registreerida kas telefoni teel või interneti kaudu. Probleemi puhul, mis nõuab kiiremat sekkumist kui Teile pakutud esimene vaba aeg, palume telefonitsi ühendust võtta oma pereõega või registratuuri kaudu registreeruda pereõe telefonikontaktile.

Etteteatamata kohale tulnud patsiendi ooteaeg võib olla 3 tundi ning eelisjärjekorras teenindatakse etteregistreeritud patsiente.

Kui Teie terviseprobleem ei nõua kiiret meditsiinilist sekkumist, on registratuuri töötajal õigus registreerida Teid vastuvõtuks üldjärjekorda.

Kui Te ei saa tulla vastuvõtule kokkulepitud ajal, siis palun tühistage oma aeg esimesel võimalusel helistades registratuuri telefonil 605 0601.

Kui Te hilinete vastuvõtule enam kui 5 minutit, siis palun arvestage sellega, et eelisjärjekorras teenindatakse õigeaegselt vastuvõtule jõudnud patsiente.

Kui jõuate kohale ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, Teid vastu ei võeta ning Teil tuleb registratuuris kokku leppida uus visiidiaeg.

Kui Te tulete vastuvõtule mitme pereliikmega, siis palun broneerige igaühe jaoks eraldi aeg.

Kui Teil on mitu erinevat terviseprobleemi, palun pidage eelnevalt pereõega telefonitsi nõu – võibolla on mõistlik broneerida pikem vastuvõtuaeg.

Medicumi filiaalide perearstinimistutesse kuuluvad patsiendid saavad vajadusel külastada perearsti Tallinnas Lasnamäe Medicumis Punane tn 61. Vastuvõtule palume registreerida telefonil  605 0601.

Telefonikontakt

Terviseprobleemide tekkimisel võtke ühendust oma pereõega. Teadke oma pereõe ja perearsti vastuvõtuaegu ning kabineti telefoninumbrit.

Kui Teil ei õnnestu kabineti telefonil õde kohe kätte saada, siis paluge registratuuritöötajal end kirja panna õe telefonikontaktiks. Kui helistasite enne kella 14.00, siis võtab õde Teiega ise ühendust samal päeval, kui pärast kella 14.00, siis hiljemalt järgmisel päeval. Täpsustage registratuuritöötajaga üle oma kontaktandmed ja hoidke telefon käepärast. Kui Te kahel korral õe kõnele ei vasta, siis õde Teiega rohkem ühendust võtta ei proovi.

Kui Teil on krooniline haigus

On hea, kui Te teate oma haiguse nime ja tunnete ära, millal Teie seisund nõuab kiiret arsti juurde pöördumist.

Kui Te tarvitate oma kroonilise haigusega regulaarselt ravimeid, siis on hea kui Te teate oma ravimite nimesid. Kui ravimeid on mitu, paluge oma arstilt paberil raviskeemi ja kandke seda alati endaga kaasas.

Kroonilise haigusega on vaja käia vähemalt üks kord aastas pereõe või perearsti juures tervisekontrollis ka siis, kui Te ennast hästi tunnete.

Koduvisiit

Koduvisiidi vajaduse otsustab alati arst. Kodus on võimalused haiguse diagnoosimiseks ja ravi alustamiseks alati kehvemad kui tervisekeskuses (ei saa teha uuringuid ja analüüse). Esmast nõustamist saab teha ka telefoni teel, seega pöörduge esmalt pereõe poole, kes Teid ära kuulab ja leppige kokku edasine tegevus. Vajadusel helistab arst Teile asjaolude täpsustamiseks ja lepib kokku vastuvõtu või koduvisiidi.

Koduvisiit on tasuline. Hind 5 eurot ühele aadressile kutsutud visiidi või visiitide eest (haigekassa poolt kindlustatud isikutele). Koduvisiidi eest ei võeta tasu rasedatelt ja alla 2-aastastelt lastelt.

Saatekirjad

Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab perearst. Patsient võib pöörduda ise, saatekirja omamata järgmiste arstide vastuvõtule: günekoloogile, naha-suguhaiguste arstile, hambaarstile, silmaarstile, trauma korral traumatoloogile ja tuberkuloosiarstile.

Pereõde saatekirja ei väljasta.

Saatekirju ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele.

Kui olete end registreerinud eriarsti vastuvõtule perearstiga nõu pidamata, on tal õigus saatekirja väljastamisest keelduda ning teil tuleb teenuse eest ise tasuda.

Retseptid

Kordusretsepte saab tellida pereõele helistades, retsepti valmistamise tähtaeg on 72 tundi.

Telefoni teel ei pikendata unerohtude, narkootiliste ja teiste psühhotroopsete ravimite retsepte. Samuti ei väljastata telefoni teel nende ravimite retsepte, mida Teil on vaja esimest korda või ühekordselt – antibiootikumid, valuvaigistid jne. Sellise ravi alustamiseks tuleb pöörduda arsti vastuvõtule.

Retseptide nimetusi, kehtivust, uue retsepti olemasolu jm saate kontrollida internetist, aadressil: www.eesti.ee.
Lehele saate sisse logida kas panga kaudu või ID-kaardiga. Lehel valige > E-teenused > Kodanikule > Tervis ja tervisekaitse > Retseptid

Töövõimetusleht (TVL) ehk haigusleht ja hooldusleht

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb perearstikeskusega ühendust võtta haigestumise päeval. Tagantjärele töövõimetuslehte ei avata, välja arvatud juhul, kui Teil on olemas muu haigestumist tõendav dokument:

  • kiirabikaart
  • haigla või EMO väljavõte

Nimetatud juhtudel saab TVL avada ka 2 päeva peale haigestumist.

Kui hiljem selgub, et Te töövõimetus- või hoolduslehte ei vaja, teavitage sellest oma pereõde, et ta saaks töövõimetuslehe annulleerida.

Perearsti üleriigiline nõuandetelefon 1220

Perearsti nõuandetelefonil 1220 saab lihtsamate terviseprobleemide korral meditsiinilist nõu eesti ja vene keeles 24 tundi ööpäevas. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

Meelespea Medicum perearstikeskuse patsiendile.pdf