KKK

Kes on minu perearst?

Kes on Teie perearst, saate teada kodanikuportaalist www.eesti.ee või helistades haigekassa infonumbril 16363.

Perearsti valimine ja vahetamine

Registreerimine perearsti nimistusse toimub avalduse alusel. Kui Te pole rahul oma perearstiga või olete vahetanud elukohta, siis on Teil õigus perearsti vahetada. Perearsti valimiseks või vahetamiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus, millele perearstikeskus vastab 7 päeva jooksul.

Nimistusse võetakse vabade kohtade olemasolul.

Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist eelmise perearsti juurest.  Perearstil on õigus küsida tervisekaardi koopia väljastamise eest tasu alates 21. leheküljest (0,20 eurot iga väljastatud lehekülje eest). Perearst on kohustatud patsiendile väljastama nõutavad isikuandmed (koopia või väljavõte tervisekaardist) või põhjendama andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

Haigusloo väljavõtte saamiseks Medicumist pöörduge registratuuri või helistage telefonil 605 0601. Haiguslugu väljastatakse isikule isikut tõendava dokumendi alusel registratuurist kolme tööpäeva jooksul või volitatud isikule volikirja alusel.

Infot perearstide kohta saate Terviseameti kodulehelt.

NB! Uue perearsti juurde minnes tuleb kindlasti kaasa võtta koopia oma vanadest terviseandmetest!

Mida teha, kui olete haigestunud?

 • Võtke esimesel võimalusel ühendust perearstikeskusega;
 • rääkige oma murest võimalikult selgelt ja täpselt;
 • rääkige, mida olete ise teinud ja kuidas see on aidanud;
 • andke kindlasti teada, kas vajate töövõimetuslehte.

NB! Töövõimetuslehte saab alustada vaid arstile pöördumise päeval, välja arvatud kiirabikaardi, haigla või EMO väljavõtte alusel 48 tunni jooksul. Töövõimetuslehte tagantjärele ei avata.

Kui vajate perearsti nõu töövälisel ajal, siis helistage perearsti ööpäevaringsel nõuandetelefonil 1220.

Kui on tegemist eluohtliku seisundiga, siis kutsuge kiirabi telefonil 112.

Mille eest kindlustatu maksma peab?

 • Perearsti koduvisiidi tasu on 5 eurot sõltumata kindlustatute arvust sama koduvisiidi kohta. Koduvisiidi eest ei võeta tasu rasedalt alates raseduse 12. nädalast ja alla 2-aastaselt lapselt;
 • töövõimetuslehe, retsepti ja kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamine on tasuta;
 • dokumendi väljastamine on tasuta kui see on vajalik haigekassale, õiguskaitseorganile, töövõimetusekspertiisiks, puude raskusastme määramiseks või muudel seadusega sätestatud juhtudel;
 • arst võib nõuda mõistlikku tasu muude väljastatavate dokumentide eest (nt tervisetõend).

Perearsti nõuandetelefon 1220

Perearsti nõuandetelefon 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles.

1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu üldist korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind. Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind.

Perearsti nõuandetelefon 1220 lihtsustab nõu ja abi saamist:

 • ka sellel ajal, kui enda perearst ei ole kättesaadav
 • kui arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist
 • kui viibite Eestis mõnes teises maakonnas
 • kui olete välismaal ega saa kohe oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades +372 630 4107)
 • kui vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise küsimuses