Avaldus nimistusse

Igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti avalduse alusel, mille esitab isik perearstile. Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.

Elektrooniliselt esitatud avalduse puhul on oluline see kõigepealt arvutisse salvestada, seejärel täita blankett vajalike andmetega ning üle salvestada. Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada ja saata aadressile perearstikeskus@medicum.ee. Avalduse võib saata ka postiga aadressile Punane 61, 13619 Tallinn või tuua perearstikeskusesse.

Eestis sündinud vastsündinud registreeritakse sünni järel automaatselt tema ema perearsti nimistusse.
Avaldus lapse perearsti nimistusse registreerimiseks tuleb esitada juhul kui soovitakse lapsele ema perearstist erinevat perearsti.

Avaldus perearsti nimistusse registreerimiseks