Teadus- ja arendusosakond

Medicumi teadus- ja arendusosakond loodi 2008. aastal, et toetada Medicumi pika-ja lühiajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamist läbi teadus- ja arendustöö, koolitustegevuse ja kvaliteedijuhtimise.

Osakonna tegevusvaldkonnad:

Arendustegevus

  • Medicumi infosüsteemi kliinilist tegevust toetava funktsionaalsuse arendamine ja koordineerimine
  • uute teenuste, projektide, koostöövaldkondade väljaselgitamine, ettevalmistamine, realiseerimistugi
  • teadus- ja arendusalase koostöö korraldamine partneritega (kõrgkoolid, kliiniliste uuringute sponsorid, teised raviasutused, erialaliidud jne)

Kliiniliste uuringute koordineerimine

  • kliiniliste uuringute planeerimine, läbiviimise koordineerimine ja tugi ning sellealase kompetentsi arendamine Medicumis

Kvaliteedijuhtimine

  • kvaliteedistrateegia väljatöötamine ja juurutamise planeerimine
  • kvaliteedialase tegevuse eestvedamine
  • kliinilise tegevuse analüüsimine ja metoodilise toe pakkumine kliinilise kvaliteedi uuringutele

Koolitamine

  • koolitusvajaduse hindamine, koolituste planeerimine ja läbiviimine
  • praktiseerimisvõimaluste pakkumine arsti- ja õendusüliõpilastele, residentidele, magistrantidele