Missioon, visioon ja põhiväärtused

Medicumi missioon on toetada oma kogukonna liikmete elukvaliteedi paranemist.

Meie visioon on olla patsientide ja töötajate poolt eelistatuim tervishoiuasutus Eestis. Me soovime osutada stabiilselt kvaliteetset tervishoiuteenust, et Medicumi patsiendid moodustaksid terveima kogukonna.

Meie põhiväärtused on   

Ohutus – ravime patsienti ohutult, kasutades tõenduspõhiseid ravivõtteid

Elujõulisus – oleme tugev, vastutav ja traditsioonidega meeskond

Patsiendikesksus – lähtume patsiendi vajadustest ja oleme taktitundelised

Professionaalsus – õpime, et saada veel paremaks

Tulemuslikkus – teeme õigel ajal õigeid asju õigele patsiendile

Väärikus – austame kõigi oma patsientide ja kolleegide väärikust