Juhtimine

Juhatus

AS Medicum Tervishoiuteenused igapäevast tööd juhib kaheliikmeline juhatus

Tõnis Allik 
juhatuse esimees, tegevjuht

Siiri Heinsaar
Juhatuse liige finantsalal

Nõukogu

AS Medicum Tervishoiuteenused nõukogusse kuuluvad

Kalev Karu
nõukogu esimees

Jaanus Vool
nõukogu liige

Taavet Vool
nõukogu liige

Sander Kaus
nõukogu liige