Juhtimine

Juhatus

AS Medicum Tervishoiuteenused igapäevast tööd juhib kolmeliikmeline juhatus

Tõnis Allik 
juhatuse esimees, tegevjuht

Janek Ottis
Juhatuse liige finantsalal

Andra Õismaa
juhatuse liige õenduse alal

Nõukogu

AS Medicum Tervishoiuteenused nõukogusse kuuluvad

Kalev Karu
nõukogu esimees

Jaanus Vool
nõukogu liige

Taavet Vool
nõukogu liige

Sander Kaus
nõukogu liige