Koduõendusteenusest tervishoiutöötajale

Koduõendusteenust osutatakse:

  • eakatele inimestele, kes põevad kroonilisi haigusi, ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid vajavad õendustoiminguid ja toimetuleku alast nõustamist;
  • patsientidele, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud, kes ei vaja enam statsionaarset ravi, vaid taastumist ning õendustoiminguid;
  • terminaalses seisundis inimestele, kes vajavad õendustoiminguid ja kelle hooldamiseks lähedased juhendamist vajavad.

Koduõendusvisiit sisaldab:

  • õendusplaani koostamist
  • õendusalast nõustamist
  • õendustoimingute teostamist
  • raviprotseduuride tegemist arsti saatekirjas oleva informatsiooni alusel

Koduõde saab osuatada raviprotseduure ja õendustoiminguid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele vt  „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“

Vaata täpsemalt:https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010096

Koduõendusteenuse sisu:

Nõustamis ja juhendamistegevused

  1) meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;

  2) nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);

  3) pereliikmete juhendamine ja õpetamine;

  4) toitumisalane nõustamine;

  5) nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.

  Vähihaige sümptomaatiline ravi

  1) sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;

  2) valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;

  3) arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;

  4) surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

 Sooritatavad õendustoimingud

  1) elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);

  2) naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;

  3) suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);

  4) pneumoonia profülaktika;

  5) asendiravi;

  6) dehüdratatsiooni ennetamine;

  7) füsioteraapia elementide rakendamine;

  8) esmaabi andmine ja elustamine;

  9) kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;

  10) epitsüstostoomi hooldus, vahetus;

  11) klistiiri tegemine;

  12) stoomide hooldus;

  13) haavaravi koos sidumisega;

  14) aspireerimine;

  15) trahheostoomi hooldus;

  16) perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;

  17) nasogastraalsondi paigaldamine;

  18) parenteraalne ja enteraalne toitmine;

  19) jahutavad ja soojendavad protseduurid;

  20) inhalatsioonide teostamine;

  21) veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;

  22) keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine.

Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure

  1) haavaõmbluste eemaldamine haavalt;

  2) hapnikravi jälgimine;

  3) ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;

  4) toitelahuste manustamine;

  5) valuravi teostamine;

  6) peritoneaaldialüüsi tegemine.

  (7) Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.

(viide: [RT I 2010, 57, 388 – jõust. 01.01.2011])

Koduõenduse toimingute hulka ei kuulu patsiendi toitlustamise, transportimise, ravimite väljaostmise ja koduhooldusega (nt majapidamistööd) seotud tegevused, kuid koduõde saab aidata patsiendil või lähedastel vastava teenuse leidmisel.

Koduvisiitide sagedus ja õendusteenuse kestvus sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist.