Koduõendusteenusest patsiendile

Koduõendusteenuse saamiseks on vajalik pere-või eriarsti saatekiri. Saatekirja saamiseks pöörduge oma arsti poole.

Koduõendusteenust osutatakse:

  • eakatele inimestele, kes põevad kroonilisi haigusi, ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid vajavad õendustoiminguid ja toimetuleku alast nõustamist;
  • patsientidele, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud, kes ei vaja enam statsionaarset ravi, vaid taastumist ning õendustoiminguid;
  • terminaalses seisundis inimestele, kes vajavad õendustoiminguid ja kelle hooldamiseks lähedased juhendamist vajavad.

Koduõendusvisiit sisaldab:

  • õendusplaani koostamist
  • õendusalast nõustamist
  • õendustoimingute teostamist
  • raviprotseduuride tegemist arsti saatekirjas oleva informatsiooni alusel

Koduõde koostab patsiendile õendusplaani, mida korrigeeritakse vastavalt inimese tervisliku ja funktsionaalse seisundi muutumisele ning teostab raviprotseduure ja õendustoiminguid vastavalt raviplaanile.