Taastusraviteenus kodus

Taastusraviteenusele suunatakse raviarsti saatekirjaga. Taastusraviteenuse osutamiseks sõlmitakse leping. Taastusravi läbiviimise aluseks on tegevusplaan, mis määratleb:

  • toimingute vajaduse
  • visiitide arvu
  • patsiendi ja tema lähedaste õpetamis- ja nõustamisvajaduse

Teenus on tasuline.