Koduõendusteenus

Koduõendusteenusele suunatakse pere- või eriarsti saatekirjaga. Koduõendusvisiit sisaldab:

  • õendusplaani koostamist
  • õendusalast nõustamist
  • õendustoimingute teostamist
  • raviprotseduuride tegemist arsti otsuse aluselKoduõde Jelena Aasloo 2.
  • vähihaige sümptomaatilist ravi ja vaevuste leevendamist

Teenus on ravikindlustatud patsientidele tasuta.