Hooldusteenus

Hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse leping. Hooldustegevus lähtub patsiendi seisundist. Hooldustoiminguid viiakse läbi hooldusplaani alusel. Toiminguks võivad olla patsiendi nõustamine,  pesemine, söötmine, mähkmete vahetus, naha hooldus jm.

Teenus on tasuline.