Koduõendusteenuse saatekiri

OÜ Koduõde osutab teenuseid Tallinna linna piires ja lähiümbruses. Teenuse osutamise aluseks on pere- või eriarsti saatekiri.

Saatekirja saate täita ka kasutades meie saatekirja vormi:

Kui on vajadus analüüside võtmiseks, palume koduõendusteenuse saatekirjale lisada labori saatekiri.

E-postiga edastatud saatekiri peab olema digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud. Täidetud saatekiri edastage e-postiga koduode@medicum.ee