Koduõendus

Koduõendusteenusel on võimalik läbi viia õendustoiminguid ja protseduure, mis on loetletud sotsiaalministri määruses ja mis ei nõua eriseadmete kasutamist. Koduõendusteenust osutatakse patsientidele, kes ei vaja aktiiv-või haiglaravi. Koduõed on kogenud, pikaajalise õendusalase töökogemuse ja eriväljaõppega.

Koduõendusteenusele saamiseks on vajalik pere-või eriarsti saatekiri. Teenus on ravikindlustatud inimestele tasuta.