Koduõendus

Koduõendusteenus

Patsiendile, kes ei vaja aktiivravi ja haiglas viibimist, osutavad kodust õendusteenust eriväljaõppega õed — koduõed.  Koduõendusteenust saab pere- või eriarsti  saatekirja alusel. Kodune eluruum peab õendusteenuste osutamiseks vastama elementaarsetele hügieeninõuetele.

Kodus lubatakse sooritada õendustoiminguid ja raviprotseduure, mis on loetletud sotsiaalministri määruses.  Kodus saab osutada õendusteenuseid, milleks ei ole vaja eriseadmeid ja mille maht ei eelda patsiendi viibimist statsionaarses õendusabiosakonnas.

Koduõendusteenust osutatakse:

  • eakatele inimestele, kes põevad kroonilisi haigusi ja ei vaja pidevat arstlikku kontrolli, kuid kes vajavad õendustoiminguid ja igapäevaseks toimetulekuks nõustamist;
  • patsientidele, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud ja kes ei vaja enam statsionaarset ravi, vaid rehabilitatsiooni ning õendustoiminguid;
  • terminaalses seisundis inimestele, kes vajavad õendustoiminguid ning kelle hooldamiseks vajavad lähedased juhendamist.

Koduõde koostab patsiendile õendusplaanimida korrigeeritakse vastavalt inimese tervisliku ja funktsionaalse seisundi muutumisele.  Kõiki raviprotseduure ja õendustoiminguid teeb koduõde patsiendile arsti otsuse ja saatekirja alusel.

Koduvisiitide sagedus ja õendusteenuse kestus sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist. Teenus on ravikindlustatud inimestele tasuta.

Haigekassa info