Kontaktid

OÜ Medicum Dental
registrikood 11325219
tegevusluba number L03590
Punane 61, 13619 Tallinn
e-post: medicum@medicum.ee

 

Info ja registreerimine 605 0615
Heidi Mäe osakonnajuhataja heidi.mae@medicum.ee 605 0737