Työntekijöiden terveystarkastukset

Palvelua tarjotaan juridisille henkilöille, ml. yksityisille elinkeinonharjoittajille. Terveystarkastusta koskeva tarjous laaditaan firman ominaislaatu huomioon ottaen ja nojautuen riskianalyysissa esille tulleisiin vaaratekijöihin.