Kliiniset lääketutkimukset

Lääkkeen kliininen tutkimus on lääkkeiden käyttöä ihmisellä, jotta saadaan tietoja lääkkeen vaikutuksesta, haittavaikutuksista, imeytymisestä, jakautumisesta, muuttumisesta, poistumisesta, tehosta ja turvallisuudesta. Kliinisesti saa tutkia vain sellaisia lääkkeitä, jotka on valmistettu hyvää valmistustapaa noudattaen ja joiden vaikutuksesta ja haittavaikutuksista tutkimuksen suorittajalla on riittävästi ajantasaista tietoa. Kliinisen tutkimuksen aloittamiseen tarvitaan lääketieteen eettisen toimikunnan hyväksyntä ja Viron lääkeviranomaisen (Ravimiamet) lupa, mikä varmistaa, että tutkimuksen suorittaminen on eettistä, tulokset ovat luotettavia sekä potilaan turvallisuus ja oikeudet on taattu. Lääkkeen kliinistä tutkimusta varten vaaditaan tutkimukseen osallistujan suostumus. Suostumus ilmaistaan kirjallisesti sen jälkeen, kun henkilölle on tiedotettu kaikista lääkkeen kliinisen tutkimuksen seikoista. Lääkelain nojalla suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa.

Kliininen tutkimus on Medicumin strateginen tavoite, jonka ansiosta

  • potilaat saavat uusinta mahdollista lääkintää ja diagnostisia tutkimuksia
  • työntekijät hankkivat uusia taitoja ja tietoja, saavat kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä ja vaihtelua arjen rutiiniin.

Kliiniset tutkimukset suoritetaan Medicumissa voimassa olevien säädösten ja kliinisten tutkimusten hyvän tavan mukaan. Kaikille tutkimuksille on myönnetty eettisen toimikunnan ja (tarvittaessa) Ravimiametin lupa.

Medicumissa suoritetaan yleensä kolmosvaiheen tutkimukset, mikä tarkoittaa, että vertaillaan uutta lääkettä olemassa oleviin hoitovaihtoehtoihin suurella määrällä potilaita monessa eri maassa.

Kliinisiä tutkimuksia Medicumissa suunnittelee ja koordinoi tutkimus- ja kehitysosasto.

Jos edustat lääkeyritystä ja haluat teettää Medicumilla lääkkeen kliinisen tutkimuksen, ota yhteyttä 605 0770 tai kirjoita osoitteeseen medicum@medicum.ee.

Potilaalle ehdottaa tutkimukseen osallistumista yleensä hänen oma- tai erikoislääkärinsä tai kyseisen lääkärin terveydenhoitaja.