Tiede- ja kehitysosasto

Medicumin tiede- ja kehitysosasto luotiin vuonna 2008 tukemaan Medicumin pitkä- ja lyhytaikaisten strategisten tavoitteiden saavuttamista tiede- ja kehitystyön sekä koulutustoiminnan ja laatujohtamisen avulla.

Osaston toiminta-alueet:

Kehitystyö

  • Medicumin tietojärjestelmän kliinistä toimintaa tukevan toiminnallisuuden kehittäminen ja koordinointi
  • uusien palvelujen, projektien, yhteistyöalueiden selvittäminen, valmistelu, toteuttamisen tukeminen
  • tieteeseen ja kehittämiseen kuuluvan yhteistyön järjestäminen kumppaneiden kanssa (korkeakoulut, kliinisten tutkimusten sponsorit, muut hoitolaitokset, erityisalojen liitot jne.).

Kliinisten tutkimusten koordinointi

  • kliinisten tutkimusten suunnittelu, toteuttamisen koordinointi ja tukeminen sekä tähän alueeseen kuuluvan kompetenssin kehittäminen Medicumissa.

Laatujohtaminen

  • laatustrategian laatiminen ja sen juurruttamisen suunnittelu
  • laadullisen toiminnan johtaminen
  • kliinisen työskentelyn analysointi ja menetelmätuen tarjoaminen kliinisen laadun tutkimuksille.

Koulutus

  • koulutustarpeen arviointi, koulutusten suunnittelu ja toteutus
  • harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen lääkäriksi ja hoitotyöntekijöiksi opiskeleville, erikoistuville lääkäreille, maisteriopiskelijoille.