Kodissa tapahtuva kuntoutuspalvelu

Kuntoutuspalveluun ohjataan hoitavan lääkärin lähetteellä. Kuntoutuksen antoa varten solmitaan sopimus. Kuntoutuksen toteuttamisen perustana on toimintasuunnitelma, joka määrittelee:

  • hoitotoimien tarpeen
  • käyntien määrän
  • potilaan ja hänen läheistensä opettamis- ja neuvontatarpeen.

Palvelu on maksullista.